Amadeus LyceumFacts
  • Aantal leerlingen:    1800
  • Onderwijsaanbod:   gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t
  • Bestuur:                    Willibrord Stichting
  • Website:                    www.amadeuslyceum.nl

 

Dit is het Amadeus Lyceum

Het Amadeus Lyceum is in Vleuten gevestigd in de Cultuurcampus in Centrum Vleuterweide. Het is een prachtige en inspirerende plek. Het Amadeus Lyceum werkt veel samen met de bibliotheek, Cultuur19 en Abrona. De school beschikt over een sporthal en theaterzaal.

Cultuurschool
Het Amadeus Lyceum vormt een leergemeenschap, waar kunst en cultureel erfgoed in het algemeen een grote rol spelen in de onderlinge overdracht. Kunst en cultuur zijn het voertuig voor het leren. Naast het reguliere curriculum krijgen leerlingen onderwijs in dans, drama, beeldende vorming en muziek. In een uitdagende leeromgeving worden optimale ontplooiingsmogelijkheden aangeboden, zodat de leerlingen hun diploma halen én opgroeien tot competente, tolerante, onderzoekende en respectvolle wereldburgers. Het Amadeus Lyceum is als Cultuurschool aangesloten bij de Vereniging van Cultuurprofielscholen.

Samenleven doe je niet alleen, maar in verbondenheid met de ander. Ook leren doe je niet alleen. Op het Amadeus Lyceum wordt je gestimuleerd en uitgedaagd. Je mag fouten maken en hier je les uit trekken. Op natuurlijke wijze leer je de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen beslissingen en levensrichting. Wat betekent dat voor de Amadeus-leerling? Naast het gewone aanbod van de kunstvakken (beeldende vormgeving, muziek, dans en drama) wordt er ook bij de andere vakken aandacht besteed aan kunst en cultuur. Een onderzoekende houding ontwikkelen, vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen, leren samenwerken, je kwaliteiten leren ontdekken en benutten, doorzetten, via kunst en cultuur wordt veel geleerd. Naast het reguliere curriculum biedt de school een extra gevarieerd cursusaanbod via het programma van ExtrAmadeus.

Cultuurcurriculum
Het Amadeus Lyceum ontwikkelt een cultuurcurriculum. Dit betekent dat vakken, waar mogelijk, in samenhang worden aangeboden, waarbij kunst en cultuur het vertrekpunt vormen. Het onderwijs van het Amadeus Lyceum stimuleert leerlingen om:

  • een onderzoekende houding te ontwikkelen;
  • hun wereld steeds groter te laten worden;
  • hun eigen blikveld op de wereld te verrijken door ervaringen en kennis te verwerven;
  • positie te bepalen, keuzes te maken waarin zij recht doen aan hun eigenheid in verbondenheid met, en met respect voor, de wereld om hen heen;
  • zichzelf uit te drukken op creatieve wijze en zichzelf te laten zien aan anderen.

In de praktijk betekent dit dat een deel van het onderwijs vakoverstijgend is en vanuit een thema of actuele maatschappelijke kwestie wordt vormgegeven. Amadeus Lyceum gaat ervan uit dat leerlingen het beste leren in een betekenisvolle context waarin de leerstof voor de leerlingen echt betekenis krijgt.