UniCFacts
  • 800 leerlingen
  • 68 gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten
  • Bevoegd gezag NUOVO
  • Onderwijsaanbod: havo en vwo

UniC is een openbare school voor HAVO en VWO met vernieuwend onderwijs. We zijn daarin succesvol. Wij prikkelen de ondernemingslust van leerlingen en leraren met uitdagend onderwijs en bieden vrijheid binnen kaders. Ons onderwijs staat middenin de wereld.

Visie

De moderne, steeds veranderende samenleving vraagt om goed opgeleide, flexibele, creatieve en mondige burgers. Daarom biedt UniC vernieuwend onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. Kennisverwerving gaat hand in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. In ons onderwijs gaat het om de volgende 3 kernwaarden:

schema-visie-en-missie

  • Eigenheid: durf jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen.
  • Verbondenheid: onderhoud een respectvolle relatie met je omgeving.
  • Autonomie: wees onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust.

Missie

UniC wil met het unieke en eigentijdse onderwijs laten zien dat leerlingen een havo- of vwo-diploma kunnen halen met méér waarde. Leerlingen hebben op UniC plezier tijdens hun schoolloopbaan. Ze halen een diploma en ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Het worden mondige burgers die hun weg weten te vinden in de multimediamaatschappij en die weten hoe ze samen met anderen resultaten kunnen boeken. Omdat ze hun talenten, hun vaardigheden en hun creativiteit hebben ontwikkeld, is het gemakkelijker om mee te bewegen met alle ontwikkelingen in de samenleving.

UniC deelt haar vernieuwende aanpak met andere scholen die verzameld zijn op Pleion: platform eigentijds onderwijs.

Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van onze scholen door kennis te delen en de kwaliteit te bewaken.

  • Goede onderwijspraktijk is talent- en ambitiegedreven, Het kind.