UniC

Factsheet

 • aantal leerlingen: 995
 • onderwijsaanbod: havo – vwo
 • aantal locaties: 1
 • denominatie: openbaar onderwijs
 • website: www.unic-utrecht.nl
 • naam schoolopleiders:  Jinke Meulendijks – Susanne van Ingen
 • emailadres schoolopleiders: jmeulendijks@Unic-Utrecht.nl – singen@Unic-Utrecht.nl

Kenmerken

 • ondernemend leren
 • intensief mentoraat
 • onderzoekende houding
 • veilige omgeving
 • gebruik ICT en multimedia

Elk mens is uniek en bezit persoonlijke doelen en unieke kwaliteiten. Ieder mens heeft de behoefte om daarin gezien en gehoord te worden. In de snel veranderende wereld waarin we leven, is een leven lang leren de norm. Er is steeds meer vraag naar het verschil maken en dat doen wij dus ook!

De naam UniC is gebaseerd op de uniciteit die wij erkennen en uitdragen:

 • Elke leerling is uniek. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van de unieke talenten, interesses en vaardigheden.
 • Ons onderwijs is uniek, omdat we kennisverwerving verbinden met samenwerkend leren en persoonlijke groei.
 • Onze school is uniek, omdat we met innovatief onderwijs een eigen weg inslaan.
 • Deze uniciteit sluit aan op de drie kernwaarden van ons onderwijs: 
 1. Eigenheid: wees jezelf en ontwikkel jezelf.
 2. Verbondenheid: onderhoud een respectvolle relatie met je omgeving.
 3. Autonomie: wees onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust.
 4. UniC – Ondernemend leren

Ondernemend leren is voor ons het creëren van een omgeving waarin jongeren ondernemend gedrag kunnen ontwikkelen en leren om bewuste keuzes te maken. Dat doen we aan hand van vier vaardigheden: regie nemen over het eigen leerproces, (leer)strategieën toepassen, samenwerken en reflecteren.

UniC- Wereldburgerschap

Burgerschap stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom hechten we aan de bevordering van het besef van burgerschap over grenzen heen. Door globalisering ligt de wereld binnen handbereik. Als individu heb je kennis en vaardigheden nodig om je eigen plek te verwerven in die wereld. Aandacht voor wereldburgerschap op school is daarbij onmisbaar.

UniC – Challenges

Bij de challenges in de bovenbouw draait het om uitdagingen. Geen theoretische standaardopdrachten, maar een veelzijdig, complex projectonderzoek met een écht product of dienst als eindresultaat. De challenges zijn vakoverstijgend en maken gebruik van realistische vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de principes van design thinking: een methodiek om vanuit de vraag “hoe kunnen we…” tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. In de challenges komen taakverdeling en teambuilding aan bod: leerlingen werken in scrum-teams waarbij wekelijks een fase wordt doorlopen. Er wordt onderlinge feedback gegeven, zowel binnen teams als in rondes van peerfeedback tussen groepjes leerlingen. Contact met de buitenwereld wordt gestimuleerd, waarbij leerlingen ook ‘klantgericht’ leren werken.

UniC – MotiVaktie

Bij MotiVaktie krijgen leerlingen in de onderbouw de opdracht om binnen een aantal weken een project op te zetten. Hierdoor krijgen ze de kans hun kennis over zichzelf en de wereld te verbreden en verdiepen. Alle projecten hebben gemeen dat leerlingen reflecteren op hun groei en op het proces. Voorbeelden van projecten zijn: een jurk ontwerpen en naaien, optreden in een bejaardentehuis, van een ervaren dronepiloot leren over drone-vliegen en van een banketbakker leren bonbons te maken.