09 okt

Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Conferentie “opleiden en onderzoek in de school 2019”
Thema: “Hoe maak je het leren zichtbaar?”

Georganiseerd door Academische Opleidingsschool “Het Utrechts Model”

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 15:00 – 20:30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 97 Utrecht
Inschrijven: www.aos-hum.nl of via het aanmeldingsformulier
Informatie: Bekijk de conferentiebundel >

Programma (toelichting in de conferentiebundel)

14:30 – 15:00 uur         Inloop

15:00 – 16:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber

  thema: Formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad en docent wiskunde.

16:00 – 17:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • uitreiking certificaten project “Begeleiding Startende Leraren” (BSL)
  door Henk Zijlstra
 • uitreiking AOS Onderwijstalentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht 2)


17:00 – 17:15 uur         Pauze

17:15 – 18:15 uur         Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15 – 19:00 uur          Restaurant

 • dinerbuffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur          Workshops ronde 2 (zie overzicht 2)
incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur          Borrel in het restaurant

Bekijk de conferentiebundel >