Handboek voor de werkplekbegeleider (WB)

De AOS heeft een handboek geschreven voor de werkplekbegeleiders binnen de AOS-scholen. Het handboek kan gebruikt worden om de AOS-specifieke informatie omtrent begeleiden van de student op één plek te vinden. Daarnaast is in het handboek een overzicht gegeven van de taakverdeling per rol en mogelijk professionalisering van de werkplekbegeleider.