Handreiking onderzoek

Binnen de AOS-scholen is praktijkonderzoek een belangrijk speerpunt. Om de scholen hierin te ondersteunen is er een handreiking geschreven waarin alle belangrijke punten omtrent onderzoek benoemd zijn. Er wordt een overzicht gegeven van het onderzoek binnen de opleiding van HU- en UU-studenten en een taakomschrijving van alle rollen omtrent onderzoek.

De handreiking wordt in september/oktober 2023 herzien voor schooljaar 2023-2024.