Over AOS-HUM

Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model

De Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS) is een samenwerkingsverband van dertien scholen voor Voortgezet Onderwijs en de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht), de Graduate School of Teaching (Universiteit Utrecht) en de docentenopleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De dertien scholen beschikken over het Keurmerk Opleidingsschool. In 2009,  2012 en 2016 heeft de NVAO de AOS beoordeeld en erkend.  Jaarlijks vinden ongeveer 450 HBO- en WO-studenten een opleidingsplaats op een van de AOS scholen.

Binnen de AOS werken de volgende partners met elkaar samen:

  • Dertien scholen voor voortgezet onderwijs, te weten: Amadeus Lyceum, Baarnsch Lyceum, Cals College Nieuwegein, Christelijk College Groevenbeek, Christelijk Lyceum Veenendaal, Jordan Montessori Lyceum Utrecht, O.R.S. Lek en Linge, Minkema College, Scala College, Vathorst College, De Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke, Anna van Rijn College, De Breul;
  • Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht) dat de lerarenopleidingen HBO op bachelor- en masterniveau uitvoert;
  • Graduate School of Teaching (GST, Universiteit Utrecht) die de een- en tweejarige educatieve master uitvoert en op bachelor niveau de educatieve minor.
  • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht die drie docentopleidingen kent: docent beeldend, docent theater en docent muziek en een master kunsteducatie.

Scholen en instituten werken samen als gelijkwaardige partners. Opleiden, begeleiden en professionaliseren, praktijkonderzoek en ontwikkeling van onderwijs en school/instituut zijn de doelen van deze samenwerking.

Een kenmerk dat de AOS onderscheidt van veel andere (academische) opleidingsscholen: de deelnemende scholen zijn allen éénpitter of maken deel uit van één van de grotere schoolbesturen in de regio. De AOS is een open netwerk. Criteria voor toetreding en deelname zijn beschreven. Elke school heeft een eigen visie op onderwijs en leren, een eigen schoolcultuur. De partners in de AOS delen de gemeenschappelijk visie op het belang van de professionele ontwikkeling van student tot en met ervaren docent en op het belang van praktijkonderzoek in schoolontwikkeling. Die eenheid in verscheidenheid geeft volop de mogelijkheid om te leren van elkaars praktijk en elkaars ervaring.

Deze veelkleurigheid vindt zijn uitdrukking in schooleigen “Plannen Opleiden in de school” en “Onderzoek” in de school. Elke school kent een eigen programma voor de begeleiding van starters in de eerste drie jaren van hun onderwijsloopbaan, de inductietrajecten. De samenwerking krijgt gestalte in co-creatie.

Medewerkers van scholen en instituten:

  • ontwerpen samen onderdelen van het opleidingsprogramma en voeren die samen uit
  • ontwerpen samen het programma voor begeleiding van starters in de eerste drie jaar (inductietraject)
  • werken samen aan de uitvoering van de onderzoekagenda’s van de scholen
  • werken samen aan de professionalisering van werkplek-/studentbegeleiders en docentonderzoekers
  • werken samen aan kwaliteitsontwikkeling van opleiden, begeleiden en onderzoek.

De verantwoording aan elkaar vindt plaats middels een jaarlijks door alle betrokkenen van de school (schoolleiding, schoolopleiders, onderzoekscoördinator, instituutsopleider) in te vullen schoolscan.

De AOS werkt met een jaarlijks bij te stellen streefdoelendocument dat ambitie, innovatie en kwaliteitsontwikkeling als doel heeft.

De AOS deelt inzichten en ervaringen en leert van anderen onder meer door participatie in de activiteiten van het Platform Opleidingsscholen, de Voorlopersgroep Opleidingsscholen en het regionaal Netwerk Opleidingsscholen Midden Nederland.

Jaarlijks organiseert de AOS een opbrengstenconferentie om samen en met anderen te delen.