16 jan

Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Programma (voorlopig)

14:30-15:00 uur –  Inloop
15:00-16:00 uur – Auditorium

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber
  thema: formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber, een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen die minder gericht is op feedback en meer op daadwerkelijk iets doen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad, docent wiskunde.

16:00-17:00 uur – Auditorium

 • uitreiking AOS onderwijs talentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1: genomineerden)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht workshops)

17:00-17:15 uur – Op weg naar de workshops / presentaties (diverse lokalen)

17:15- 18:15 uur – Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15-19:00 uur – Restaurant

 • diner buffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur – Workshops ronde 2 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur – Auditorium

 • uitreiking BSL certificaten door Henk Zijlstra