Het Baarnsch Lyceum

Het Baarnsch Lyceum is een kleine veilige school met ongeveer 1000 leerlingen. We wonen in een modern, licht gebouw in een groene bosrijke omgeving met een gezonde kantine. Daarnaast heeft de school goed uitgeruste lokalen met heldere digiborden, een muzieklokaal met studio’s en veel muziekinstrumenten, een science-vleugel met labs, professionele theaterfaciliteiten, sportvelden rond de school en moderne gymzalen. 

Extra programma’s

We bieden naast het standaard programma keuze uit extra programma’s. In klas 1 kunnen leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor het Sportplus- en Scienceplusprogramma. Vanaf klas 2 kunnen leerlingen kiezen uit één van de vier speerpunten: Sport en bewegen, Internationalisering, Science en TheArtXperience. En natuurlijk zijn er verschillende schoolactiviteiten, excursies en maatwerk. 

Kijkje over de grenzen

Onze school staat bekend als de internationale school in de omgeving. Zo hebben we uitwisselingen met leerlingen van andere scholen in Europa (we hebben maar liefst tien buitenlandse partnerscholen in verschillende landen!) We organiseren veel reizen en bieden onderwijs op extra hoog niveau aan voor alle moderne talen (o.a. Cambridge). Daarnaast geven we veel aandacht aan Europese en UNESCO-thema’s in de lessen. In klas 2 gaan de leerlingen zich verdiepen in verschillende Europese landen, leer ze debatteren en maak ze verschillende excursies. Dit project sluiten we af met de ‘De Europamarkt’. 

Ondersteuning

De mentor is het eerste aanspreekpunt. Maar soms heeft een leerling (tijdelijk) extra hulp nodig. We hebben veel specialisten in huis die de leerling verder kunnen helpen. Denk aan een zorgcoördinator, schoolpsycholoog, remedial teacher, intern begeleider, medewerker van de GGD, jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. We bieden huiswerktraining aan en kunnen leerlingen ook gebruik maken van de huiswerkklas, waar de leerling na schooltijd onder deskundige begeleiding in alle rust aan het werk kunt.