Baarnsch LyceumFacts
  • Aantal leerlingen:    1000
  • Onderwijsaanbod:   gymnasium, atheneum, havo
  • Bestuur:                     Stichting Het Baarnsch Lyceum
  • Website:                     www.hetbaarnschlyceum.nl

Het Baarnsch Lyceum is een kleinschalige zelfstandige school in de groene, bosrijke omgeving van Baarn. Ruim 1000 leerlingen op havo, atheneum en gymnasium vormen samen met de medewerkers een hechte gemeenschap. Onze school biedt een veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers zich snel thuis voelen.

Klassiek met een moderne snit

Het Baarnsch Lyceum is trots op zijn geschiedenis en tradities. We behouden wat goed is en vernieuwen wat aan de vervanging toe is
omdat het niet meer bij de tijd is of omdat we samen tot andere inzichten zijn gekomen. Elke nieuwigheid prikkelt onze nieuwsgierigheid, onze ambitie en creativiteit. We blijven daarbij kritisch en zoeken ons eigen spoor.

Geen prestatie zonder relatie

De relatie en interactie tussen mensen onderling, in het bijzonder tussen leerling en docent, zijn de basis van ons handelen en ons succes. Vanuit de relatie met elkaar en met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid richten wij onze school, onze leefgemeenschap in.

Optimistisch naar de toekomst

Vanuit een optimistische en kritische levenshouding sluiten wij aan bij de ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen en
bereiden we de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, op de maatschappij en op het leven. Onze school is ambitieus
en verwacht hetzelfde van medewerkers en leerlingen: ambitie om zich te (laten) ontwikkelen: cognitief en als persoon, als toekomstig wereldburger.