Cals College Nieuwegein

Het Cals College Nieuwegein biedt havo- en vwo-onderwijs. Leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig havo of vwo en we bieden ook gymnasium en technasium aan. 

We hebben hoge verwachtingen van leerlingen. We vertrouwen erop dat ze kunnen groeien en ons kunnen verbazen. Binnen de lessen en daarbuiten bieden we leerlingen allerlei mogelijkheden om de wereld te verkennen en zich optimaal te ontwikkelen. We zijn cultuurprofielschool waardoor leerlingen uitgebreid kennismaken met kunst en cultuur. Wij vinden het voor iedere leerling belangrijk om zichzelf en zijn creativiteit te ontwikkelen.

We zijn tevreden als onze leerlingen zich op school ontwikkelen tot kritische, evenwichtige mensen met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op het eigen leven. Het gaat om de ontwikkeling van de hele mens.

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, verbonden, open en veilig.

  • We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden. 
  • We voelen ons verbonden met elkaar. Zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk. Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar.
  • We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid.
  • We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten. We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee. Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren. Op deze manier geven we invulling aan onze open katholieke identiteit.