Cals College NieuwegeinFacts
 • Ruim 2000 leerlingen
 • Ca 150 gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten
 • 2 locaties in Nieuwegein en IJsselstein
 • Onderwijsaanbod: havo, vwo, gymnasium, tweetalig vwo, tweetalig gymnasium, technasium

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop er met elkaar wordt geleerd, gewerkt en wordt samengeleefd. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding.

Op school doe je kennis en vaardigheden op waarmee je naar zelfstandigheid groeit. Het Cals College is een veilige omgeving waarin mensen de leerling kennen. Een omgeving ook die ruimte biedt om te groeien naar volwassenheid. Vallen en opstaan hoort daarbij, net als de wereld verkennen.
Goed onderwijs is het eerste wat je van een school mag verwachten. Leren gebeurt op het Cals College in de vaklessen en daarbuiten. Leerlingen hebben eigen kwaliteiten en interesses. Deze kunnen ze via het brede aanbod van activiteiten verder ontwikkelen.


Kernwaarden van het Cals College zijn:

 • We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden.
 • Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld.
 • We voelen ons verbonden met elkaar; zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk. Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar.
 • We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid.
 • We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten. We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee.
 • Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren.
 • Op deze manier geven we invulling aan onze open katholieke identiteit.