Christelijk College Groevenbeek

Groevenbeek is een brede school met alle leerroutes van vmbo basis met leerwegondersteuning tot en met tweetalig vwo. We dagen alle leerlingen uit om goed te presteren en om hun talenten te ontwikkelen. We gebruiken moderne leermiddelen en zijn gericht op de praktijk. Alle leerlingen krijgen persoonlijke aandacht. Wie extra ondersteuning nodig heeft krijgt die ook. 

Groevenbeek is een open christelijke school. De bijbel is inspiratiebron voor ons werk en voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat medewerkers en leerlingen zich respectvol, rechtvaardig en verantwoordelijk gedragen. 

Onze slogan is: Leren doen we samen. 

Dat wil zeggen, dat leerlingen, ouders en medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor een veilige leefomgeving, een stimulerend werkklimaat, goede leerresultaten en een brede algemene vorming. We werken vanuit drie kernpunten: veelzijdig, vriendelijk en vertrouwen. 

Veelzijdig 

Op Groevenbeek is veel te kiezen. We bieden veel soorten onderwijs en allerlei keuzevakken. Er valt veel te beleven, de school bruist van de activiteiten. Onze leerlingen kunnen allerlei talenten ontwikkelen en krijgen een brede vorming.

 Vriendelijk 

Op Groevenbeek gaan we op een vriendelijke manier met elkaar om. We hebben persoonlijke aandacht voor onze leerlingen en geven de ondersteuning die ze nodig hebben. We vinden goede samenwerking en een prettige werksfeer belangrijk. Want: leren doen we samen.

 Vertrouwen 

Op Groevenbeek hebben we vertrouwen in wat onze leerlingen kunnen. We vertrouwen op een goede samenwerking met de ouders. We vertrouwen op de deskundigheid en de betrokkenheid van alle medewerkers. Vertrouwen is heel belangrijk in de bijbel, onze inspiratiebron en richtingwijzer.