Christelijk Lyceum VeenendaalFacts
  • 2100 leerlingen
  • Onderwijsaanbod: mavo, havo, vwo, gymnasium

Het CLV is een levendige school voor christelijk voortgezet onderwijs. Onze medewerkers handelen vanuit positieve drijfveren uit de Bijbel om individueel en gezamenlijk alle talenten in te zetten voor de brede ontwikkeling van jonge mensen.
Alle leerlingen, hoe verschillend ook in talenten, mogelijkheden en achtergronden, worden opgeleid voor een diploma met een diversiteit aan leeractiviteiten. Ze krijgen de ruimte uit te groeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving.

Op het CLV dagen wij leerlingen uit hun talenten te ontplooien op vele terreinen. Zij benutten die ruimte ook. Als zij de school met een diploma afsluiten, koesteren zij vaak dierbare herinneringen aan alle activiteiten die het kenmerk zijn van onze school. Het motto van de school blijft immers: Ruimte voor ontwikkeling.

Leerlingen krijgen onderwijs op de manier die aansluit op hun manier van leren in brugklas, mavo, havo of vwo.

Het onderwijs aan het CLV beperkt zich niet tot de reguliere vakken. Extra ontwikkelingsmogelijkheden geven de talentklassen Economics and Social Business, Kunst & Cultuur, Science en Sport. Iedere leerling bij ons op school kiest voor een van deze vier talentklassen. Alleen voor gymnasiumleerlingen is het optioneel en zorgt het voor twee extra lesuren op het rooster. Voor gymnasiumleerlingen is er een verbreed en verdiept vakkenaanbod. De bètavakken zorgen voor vernieuwende en uitdagende onderwijsactiviteiten.

Er zijn veel activiteiten buiten de lessen om. De leerlingenvereniging CBBA organiseert leuke activiteiten in de avonduren. Twee keer per jaar houden we een LAN-party. Met schoolkoor en -orkest en een heel team op de achtergrond zijn er ieder jaar de bekende decemberconcerten en de schoolmusical.