HU – Innovatie en professionalisering

Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

HU- Een leven lang leren

Hogeschool Utrecht begeleidt zowel starters als professionals. We bieden een samenhangend aanbod van bachelors, masters en cursussen, dat we samen met het beroepenveld blijven vernieuwen. Zo zorgen wij voor goed onderwijs dat aansluit bij wat de beroepswereld van hun professionals vraagt. Tijdens hun hele carrière leren professionals bij de HU nieuwe kennis ontwikkelen en leren toepassen, zodat zij de beroepspraktijk kunnen blijven vernieuwen.