Jordan Montessori Lyceum UtrechtFacts
  • 850 leerlingen
  • onderwijsaanbod: havo, vwo

Het Jordan MLU is een montessorischool en nog een vrij eigenzinnige bovendien. Natuurlijk, in veel opzichten lijkt het Jordan op andere scholen voor voortgezet onderwijs. Alleen doen we dingen vaak net een tikkie anders. In bijvoorbeeld het mentoraat, de zelfstandigheid van leerlingen, de manier waarop we met elkaar omgaan, zet het Jordan eigen accenten.
Het Jordan (voluit: het Jordan – Montessori Lyceum Utrecht) leidt leerlingen op voor een havo- of vwo-diploma. Maar we willen meer dan alleen maar goed vakonderwijs bieden. Als montessorischool willen we naast goed vakonderwijs ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid.

Zelfstandigheid

In onze filosofie zorgt zelfstandigheid ervoor dat de talenten van leerlingen ten volle worden ontwikkeld. Daarom is het Jordanonderwijs zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerling. Jordanleerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Dat betekent dat er op het Jordan relatief weinig klassikale instructie is en relatief veel zelfwerkzaamheid. Op die manier kunnen leerlingen hun eigen keuzes maken (en daarvan leren).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Belangrijk doel van het Jordan is: leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij te brengen. Dat draagt bij aan betere mensen en een betere maatschappij. We halen waar mogelijk de buitenwereld de les in of trekken -omgekeerd- onder lestijd de buitenwereld in. Daarnaast leren we leerlingen hoe ze kunnen samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze, rekening houdend met verschillen, met elkaar om kunnen gaan.

Creativiteit

Einstein heeft eens gezegd dat het een wonder is als creativiteit de middelbare school overleeft. Daar heeft hij een punt. Het Jordan wil de creativiteit van leerlingen juist stimuleren, door de fantasie te prikkelen, door dingen te maken, door eigenzinnige oplossingen aan te moedigen. Natuurlijk: goed onderwijs vergt ook stampen en oefenen. Maar waar dat kan, wisselen we werkvormen af, laten we leerlingen problemen op hun eigen manier oplossen en laten we -ook heel belangrijk- leerlingen van elkaar leren.

Gelijkwaardigheid in wijze van omgang

Vraag het ouders en leerlingen en ze zeggen allen: het meest bijzondere van het Jordan is de manier van omgaan met elkaar. Medewerkers en leerlingen gaan op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om. Dat straalt door. Leerlingen gaan onderling ook opvallend respectvol en tolerant met elkaar om. Op die manier creëren we een ontspannen klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd kunnen voelen.

Montessorionderwijs

Het Jordan is een montessorischool. Sterker nog: het is de enige montessorischool voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Montessorionderwijs is gebaseerd op de onderwijsfilosofie van Maria Montessori (1870-1952). Scholen mogen niet zomaar de montessorivlag voeren. Je moet de uitgangspunten van montessorionderwijs wel in praktijk brengen.  Montessorionderwijs onderscheidt zich door de nadruk op: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en creativiteit. Dat zijn drie zaken die het Jordan hoog in het vaandel heeft staan en waaraan we een eigen Jordanwaarde hebben toegevoegd, namelijk gelijkwaardige wijze van omgang.