Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Uitgangspunten

Het Jordan wil goed vakonderwijs bieden met een montessoridraai eraan. We willen dat onze leerlingen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk een zo hoog mogelijk diploma halen. Tegelijkertijd willen we de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen stimuleren. Dat zie je terug in de vier kernwaarden van het Jordan: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardige wijze van omgang.

Zelfstandigheid

In onze filosofie zorgt zelfstandigheid ervoor dat de talenten van leerlingen ten volle worden ontwikkeld. Daarom is het Jordanonderwijs zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerling. Jordanleerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Dat betekent dat er op het Jordan relatief weinig klassikale instructie is en relatief veel zelfwerkzaamheid. Op die manier kunnen leerlingen hun eigen keuzes maken (en daarvan leren).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Belangrijk doel van het Jordan is: leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij te brengen. Dat draagt bij aan betere mensen en een betere maatschappij. We halen waar mogelijk de buitenwereld de les in of trekken -omgekeerd- onder lestijd de buitenwereld in. Daarnaast leren we leerlingen hoe ze kunnen samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze, rekening houdend met verschillen, met elkaar om kunnen gaan.

Creativiteit

Einstein heeft eens gezegd dat het een wonder is als creativiteit de middelbare school overleeft. Daar heeft hij een punt. Het Jordan wil de creativiteit van leerlingen juist stimuleren, door de fantasie te prikkelen, door dingen te maken, door eigenzinnige oplossingen aan te moedigen. Natuurlijk: goed onderwijs vergt ook stampen en oefenen. Maar waar dat kan, wisselen we werkvormen af, laten we leerlingen problemen op hun eigen manier oplossen en laten we -ook heel belangrijk- leerlingen van elkaar leren.

Gelijkwaardigheid in wijze van omgang

Vraag het ouders en leerlingen en ze zeggen allen: het meest bijzondere van het Jordan is de manier van omgaan met elkaar. Medewerkers en leerlingen gaan op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om. Dat straalt door. Leerlingen gaan onderling ook opvallend respectvol en tolerant met elkaar om. Op die manier creƫren we een ontspannen klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd kunnen voelen.