Minkema College

Het Minkema is een school waar leerlingen en personeel zichzelf mogen zijn. Je wordt gezien op het Minkema en uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. We leggen de lat best hoog, maar nooit zonder je te helpen. Op het Minkema College werk je samen met leerlingen en medewerkers met verschillende sociale en culturele achtergronden en wellicht een andere mening dan die van jou. Wij willen hier graag mee omgaan door samen te werken, kritisch te denken en dus verder te kunnen kijken dan alleen het eigen belang en de eigen waarheid. 

We doen dit zorgvuldig en respectvol. Op het Minkema College leren en werken leerlingen en medewerkers met elkaar vanuit de overtuiging dat er ruimte is voor iedereen, ongeacht levenswijze en opvattingen. Dat betekent niet dat wij geen grenzen stellen. We hebben duidelijke afspraken over de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Leren moet je dóen. Het moet betekenis hebben. En je doet het samen. Leren gaat over informatie verwerken en competenties (vaardigheden) ontwikkelen en toepassen in allerlei situaties. Iedereen leert anders. In ons onderwijs willen wij inspelen op die verschillende leervragen, leerbehoeften en leerstijlen.

Een goede school maak je met elkaar. Met goede afspraken maken we het schoolleven voor iedereen leefbaar en aangenaam. Er zijn duidelijke regels om je aan te houden. Natuurlijk moet je dat ook leren. Wij vinden: fouten maken mag als je jong bent. Maar daar gaan we dan wél over in gesprek. En samen vinden we altijd een oplossing.

Begeleiding (nieuwe) medewerkers

Een sterk punt van het Minkema College is de begeleiding die studenten en medewerkers krijgen. We organiseren intervisie, themabijeenkomsten en iedere nieuwe (student)collega krijgt een begeleider met wie hij/zij van gedachten kan wisselen of op zoek kan gaan naar antwoorden op vragen. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op onze beeldcoaches: samen reflecteer je op je onderwijs aan de hand van filmopnames van de les, om te (blijven) groeien als onderwijsprofessional.

Op het Minkema College kun je vooral veel leren over de zes rollen van de docent, formatief handelen en didactisch coachen.