ORS Lek en LingeFacts
  • 3900 leerlingen
  • 4 locaties in Culemborg en 1 in Geldermalsen
  • Onderwijsaanbod: vmbo, havo, vwo (atheneum, gymnasium, tweetalig gymnasium

 

O.R.S. Lek en Linge is een school voor voortgezet onderwijs waar het onderwijs kleinschalig is georganiseerd . De onderwijskundige visie van O.R.S. Lek en Linge heeft als uitgangspunt dat leerlingen verschillen – in leeftijd en rijpheid, in achtergrond, in belangstelling, in talenten, in leer- en burgerschaps­stijl, in sekse, etc. Daar probeert de school zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Zo wordt er onderscheid gemaakt in zg. burgerschapsstijlen – leert iemand bijvoorbeeld vanuit zelfstandigheid en betekenisgericht, of juist meer toepassingsgericht en structuurzoekend. Dit geeft richting aan de methode om leerlingen te onderwijzen. Ook door uit te gaan van onderscheid in zg. jongensachtige en meisjesachtige leerstijl – bijvoorbeeld door stap-voor-stap opdrachten af te wisselen met spannende trail-en-error opdracht – wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen en variatie aangebracht in het onderwijs aan hen.

O.R.S. Lek en Linge streeft naar een warm-pedagogisch en uitdagend klimaat waarin leerlingen positief benaderd worden en waarin zij hen maximaal stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen. Daarbij hebben ze zowel oog voor de leerlingen die extra begeleiding en zorg behoeven (passend onderwijs) als voor excellente leerlingen.

In hun ontwikkeling van kind tot jong volwassene hebben de leerlingen sturing nodig, de een wat meer dan de ander. In een grenzen stellende en grenzen handhavende structuur op basis van de waarden van de school kunnen de leerlingen zich ontplooien tot evenwichtige volwassenen.

Steeds geldt dat de docent uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de resultaten van het leerproces. Hij/zij bepaalt welke strategie bij een klas, bij de verschillende groepjes leerlingen in die klas en bij individuele leerlingen leidt tot de hoogste leeropbrengst.

Het 70-minutenrooster wat op O.R.S. Lek en Linge wordt gehanteerd, is een middel om invulling te geven aan een krachtige leeromgeving. Langere leseenheden bieden meer tijd voor variatie in werkvormen, meer tijd voor individuele begeleiding, meer tijd voor volledige en diepgaande leeractiviteiten.