Scala CollegeFacts
  • 2480 leerlingen
  • 3 vestigingen in Alphen aan den Rijn
  • Onderwijsaanbod: (t)gymnasium, (t)atheneum, (t)havo, (t)vmbo-t, vmbo b/k

 

Scala College wil het maximale uit leerlingen halen.
We streven naar een hoge leeropbrengst in een positief pedagogisch klimaat. Leerlingen moeten met plezier naar school gaan. Het Scala College legt het accent op talent. Dat wil zeggen dat leerlingen in de onderbouw kiezen voor een richting die hen aanspreekt. Highschool, sportklas, tweetalig onderwijs. Het Vakcollege voor vmbo basis/kader leerlingen, kortom het Scala College biedt leerlingen een gevarieerd en passend onderwijsaanbod. In de onderbouw zijn de accenten: sportklas, tweetalig vmbo- of vwo of het vernieuwde highschool met de keuze uit 11 talenten of interessegebieden: voetbal, hockey, volleybal, waterpolo, golf, tennis, dans, theater, muziek, media & design of quest.

Het Scala College in de regio Alphen aan den Rijn de enige erkende Topsport Talenschool en senior TTO-school met tweetalig vmbo-t, havo en vwo. Er valt dus veel te kiezen op onze school. Hierbij is zowel oog voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, als voor excellerende of hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is het Scala College ook nog een cultuurprofielschool en biedt het alle leerlingen van jaar 1 onderwijs aan m.b.v. Ipad in de klas.

Scala Academy
In de bovenbouw (t)vwo kunnen de leerlingen een aantal verbredende en verdiepende cursussen volgen die door zowel Scala- als externe docenten worden verzorgd. De cursussen zijn bedoeld voor geïnteresseerde leerlingen die wat extra’s willen en kunnen. Daarnaast is het mogelijk een cursus te kiezen die verband houdt met de vervolgopleiding, bijvoorbeeld anatomie in relatie tot de studie biologie. Na het volgen van de cursus ontvangen leerlingen een erkend diploma of een certificaat. De activiteiten die de Scala Academy o.a. aanbiedt zijn: 3D printshop, anatomie, atelier, biomedisch onderzoek, debatteren, extra Frans (Delf Junior scolaire), Model United Nations, Music Academy, Nederlandse literatuur, Psychologie, Weerbaarheid en zelfverdediging.