Scala College

‘Passie voor leren’, daar staat onze stichting voor. Voor ons is leren meer dan leren voor een vak of voor een diploma. Op onze scholen helpen we medewerkers en leerlingen bij het (h)erkennen van hun talenten en kwaliteiten en de ontwikkeling daarvan. In onze visie vindt leren plaats in interactie tussen mensen en in relatie met de omgeving.

Daarbij zetten wij ons in voor:

keuzemogelijkheden voor iedereen 

Diversiteit is voor ons een gegeven. Een persoonlijke leerweg is voor iedere leerling verschillend. Leerlingen en medewerkers kijken buiten de vertrouwde omgeving.

brede en duurzame kennisoverdracht

Een schoolperiode bij ons is niet alleen van toegevoegde waarde vanwege het diploma, maar betekent ook een warme ontmoeting met de ander en een persoonlijke zoektocht. Een periode waarin leerlingen en medewerkers hun talenten, kwaliteiten en drijfveren kunnen ontdekken. Een leven lang leren is ons uitgangspunt.

het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid

Een zoektocht naar evenwicht tussen de gemeenschappelijke (sociale) ontwikkeling van zelfstandigheid en eigenaarschap. Ruimte om je eigen keuzes te maken, met het besef dat we dat doen vanuit onze verantwoordelijkheid voor (blijvende) ontwikkeling. Verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn er verantwoording over af te leggen. Balans tussen autonomie en saamhorigheid.

bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid

Gedreven personeel met een warm kloppend hart voor onderwijs en onze leerlingen. Er is ruimte en aandacht voor samenwerking tussen collega’s en samenwerking met leerlingen. We leren met en van elkaar.

gezonde scholen in alle opzichten

Een gezonde, stimulerende werk- en leeromgeving, een gezonde schoolkantine, maar ook een stabiele en financieel gezonde organisatie zijn nodig voor een gezonde toekomst.