Lerarenopleidingen

De lerarenopleidingen in de masterfase leiden studenten op tot eerstegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Afgestudeerden kunnen aan de slag in de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo, of in andere functies in de educatieve sector. De Graduate School of Teaching biedt zowel een- als tweejarige lerarenopleidingen.

Educatieve minor

De educatieve minor in de bachelorfase leidt studenten op tot tweedegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Studenten die deze minor én hun bachelor afronden, kunnen aan de slag in het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Er zijn drie varianten: alfa, bèta en gamma.

Educatieve module

De Educatieve Module leidt bachelor- en doctoraalstudenten op tot tweedegraads bevoegd docent. Met deze bevoegdheid mogen afgestudeerden lesgeven in alle klassen van het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Meer informatie: www.uu.nl/educatievemodule.