Werkplaats Kindergemeenschap

Factsheet

 • aantal leerlingen: 1370
 • onderwijsaanbod: vmbo-(g)t tot en met gymnasium
 • aantal locaties: 1
 • denominatie: algemeen bijzonder
 • website: https://www.wpkeesboeke.nl/vo/
 • naam schoolopleiders: Eddie Mittendorff – Evelien Edelbroek – Liesbeth Arens – Yvonne Ordelmans – Olivier Greiner
 • e-mailadres schoolopleiders: e.mittendorff@wpkeesboeke.nl – e.edelbroek@wpkeesboeke.nl – L.arens@wpkeesboeke.nl – y.ordelmans@wpkeesboeke.nl – o.greiner@wpkeesboeke.nl

Kees Boeke: Op een Kees Boeke school worden leerlingen gemotiveerd om zich door allerlei soorten werk naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen. Zo worden ze samen wie zij zijn. De vorm van het onderwijs vernieuwt zich steeds, passend bij de jonge mensen van nu en de tijd waarin zij leven.

Kenmerken

 • gelijkwaardigheid
 • samenwerken
 • duurzaamheid
 • cultuur en creativiteit

De Werkplaats Kindergemeenschap is een schoolgemeenschap met basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De Werkplaats is in 1926 opgericht door Kees en Betty Boeke. Zij streefden naar een vreedzame samenleving, o.a. door middel van het onderwijs. De kinderen (‘de werkers’) werkten met ‘hoofd, hart en handen’ aan hun eigen ontwikkeling en zij deden dit in een gemeenschap van kinderen: de Werkplaats Kindergemeenschap. Vanuit dezelfde uitgangspunten, maar dan aangepast aan de huidige tijd geven wij nog steeds vorm aan ons onderwijs. De kernwaarden daarbij zijn: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, duurzaamheid. 

De uitgangspunten

 • De relatie tussen werkers en medewerkers is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het onderwijs is dan ook niet af zonder de inbreng van de werkers, we leren van elkaar en delen met elkaar.
 • Betrokkenheid is een kernbegrip, initiatieven die bijdragen aan een gezamenlijk resultaat worden zeer gewaardeerd. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.
 • Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande.
 • Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Er is respect voor alle (sub)culturen, wereld- en levensbeschouwingen. We leren te kijken vanuit verschillende perspectieven.
 • De Werkplaats is ruimdenkend, tolerant en veilig. Er wordt met plezier gewerkt. Gedrag dat schaadt wordt besproken en aangepakt.