Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Conferentie “opleiden en onderzoek in de school 2019”
Thema: “Hoe maak je het leren zichtbaar?”

Georganiseerd door Academische Opleidingsschool “Het Utrechts Model”

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 15:00 – 20:30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 97 Utrecht
Inschrijven: www.aos-hum.nl of via het aanmeldingsformulier
Informatie: Bekijk de conferentiebundel >

Programma (toelichting in de conferentiebundel)

14:30 – 15:00 uur         Inloop

15:00 – 16:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber

  thema: Formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad en docent wiskunde.

16:00 – 17:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • uitreiking certificaten project “Begeleiding Startende Leraren” (BSL)
  door Henk Zijlstra
 • uitreiking AOS Onderwijstalentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht 2)


17:00 – 17:15 uur         Pauze

17:15 – 18:15 uur         Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15 – 19:00 uur          Restaurant

 • dinerbuffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur          Workshops ronde 2 (zie overzicht 2)
incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur          Borrel in het restaurant

Bekijk de conferentiebundel >

Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Programma (voorlopig)

14:30-15:00 uur –  Inloop
15:00-16:00 uur – Auditorium

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber
  thema: formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber, een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen die minder gericht is op feedback en meer op daadwerkelijk iets doen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad, docent wiskunde.

16:00-17:00 uur – Auditorium

 • uitreiking AOS onderwijs talentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1: genomineerden)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht workshops)

17:00-17:15 uur – Op weg naar de workshops / presentaties (diverse lokalen)

17:15- 18:15 uur – Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15-19:00 uur – Restaurant

 • diner buffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur – Workshops ronde 2 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur – Auditorium

 • uitreiking BSL certificaten door Henk Zijlstra

2019-04-16 U-Talent conferentie: 5 jaar denken en doen!

Op dinsdag 16 april 2019 organiseren we de jaarlijkse U-Talent conferentie. Het thema is ‘5 jaar denken en doen’, want we vieren tijdens deze conferentie ons eerste lustrum. Bijzonder is bovendien dat we dit jaar voor het eerst ook workshops geven die speciaal gericht zijn op alfa- en gamma-docenten. Natuurlijk hebben we zoals altijd ook voor bèta-docenten en toa’s een interessant programma samengesteld.

Praktische informatie

Datum: 16 april 2019 van 12.30 – 18.30 uur.
Locatie: Science Park de Uithof
Prijs: Gratis voor docenten, toa’s en schoolleiders van U-talent partnerscholen. €195,- voor overige deelnemers.
inschrijven: Via dit formulier kan je je tot dinsdag 9 april inschrijven voor de U-Talent conferentie.

Programma

 • 12.30 uur – 13.00 uur: Inloop
 • 13.00 uur – 14.00 uur: Opening en openingslezing
 • 14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde 1
 • 15.15 uur – 16.30 uur: Leerlingenfestival
 • 16.30 uur – 17.30 uur: Workshopronde 2
 • 17.30 uur – 18.30 uur: Borrel en prijsuitreiking
 • Rond 18.30 uur: Afsluiting

2019-03-19 Velon congres: opleiden voor de toekomst

Betreft: Velon/VELOV Congres 2019
Datum: 18 & 19 maart
Tijdstip: 9-19 uur
Locatie: Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, 4801 BC Breda

Welkom op de website van het Velon/VELOV Congres 2019, met als thema Opleiden voor de Toekomst. Wat betekent opleiden voor de toekomst voor kinderen en jongeren? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen en voor ons als lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen zijn er gaande, waar spelen we op in en welke afwegingen maken we daarbij? Moet onderwijs, moet een lerarenopleiding voorop lopen of juist een kritische tegenkracht vormen? Grote en abstracte vragen waarop het antwoord niet eenvoudig en niet eenduidig zal zijn. Interessante vragen die aandacht en tijd behoeven. Daarom staat juist dit thema centraal tijdens het Velon/VELOV Congres 2019, zodat we twee dagen de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Opleiden voor de Toekomst. Twee dagen om kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen, om te reflecteren, inspireren en creëren. Ik kijk ernaar uit!

Mede namens de congrescommissie,

Dominique Majoor, directeur Pabo Avans en voorzitter congrescommissie

 

Informatie + aanmelden: https://veloncongres.nl/

2019-03-18 Velon congres: opleiden voor de toekomst

betreft: Velon/VELOV Congres 2019
Datum: 18 & 19 maart
Tijdstip: 9-19 uur
Locatie: Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, 4801 BC Breda

Welkom op de website van het Velon/VELOV Congres 2019, met als thema Opleiden voor de Toekomst. Wat betekent opleiden voor de toekomst voor kinderen en jongeren? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen en voor ons als lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen zijn er gaande, waar spelen we op in en welke afwegingen maken we daarbij? Moet onderwijs, moet een lerarenopleiding voorop lopen of juist een kritische tegenkracht vormen? Grote en abstracte vragen waarop het antwoord niet eenvoudig en niet eenduidig zal zijn. Interessante vragen die aandacht en tijd behoeven. Daarom staat juist dit thema centraal tijdens het Velon/VELOV Congres 2019, zodat we twee dagen de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Opleiden voor de Toekomst. Twee dagen om kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen, om te reflecteren, inspireren en creëren. Ik kijk ernaar uit!

Mede namens de congrescommissie,

Dominique Majoor, directeur Pabo Avans en voorzitter congrescommissie

 

Informatie + aanmelden: https://veloncongres.nl/