Stagemarkt HU

Beste student,

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert Instituut Archimedes de jaarlijkse stagemarkt. Op de markt oriënteren met name eerstejaars voltijd én deeltijdstudenten zich op het huidige studiejaar 2019-2020: je kunt op de stagemarkt gericht zoeken naar een stageplaats die bij je past. Op de markt zijn meer dan 50 VO-scholen en MBO-colleges vertegenwoordigd.

Wij nodigen je van harte uit voor deelname aan deze stagemarkt!

Datum:   2 oktober 2019
Locatie:  Sportzaal Olympos, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht
(Uithof, nabij Hogeschool Utrecht)

Tijd:        14:45 – 16.15 uur

Voor vragen kunt u contact opnemen met het praktijkbureau van Instituut Archimedes.
Telefoonnummer:  088 – 481 4000 / email: werkplekleren.archimedes@hu.nl.

Met vriendelijke groet,

Hogeschool Utrecht
Instituut Archimedes
Praktijkbureau Instituut Archimedes
Team Studie en Werk

Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Conferentie “opleiden en onderzoek in de school 2019”
Thema: “Hoe maak je het leren zichtbaar?”

Georganiseerd door Academische Opleidingsschool “Het Utrechts Model”

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 15:00 – 20:30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 97 Utrecht
Inschrijven: www.aos-hum.nl of via het aanmeldingsformulier
Informatie: Bekijk de conferentiebundel >

Programma (toelichting in de conferentiebundel)

14:30 – 15:00 uur         Inloop

15:00 – 16:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber

  thema: Formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad en docent wiskunde.

16:00 – 17:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • uitreiking certificaten project “Begeleiding Startende Leraren” (BSL)
  door Henk Zijlstra
 • uitreiking AOS Onderwijstalentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht 2)


17:00 – 17:15 uur         Pauze

17:15 – 18:15 uur         Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15 – 19:00 uur          Restaurant

 • dinerbuffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur          Workshops ronde 2 (zie overzicht 2)
incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur          Borrel in het restaurant

Bekijk de conferentiebundel >

Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Programma (voorlopig)

14:30-15:00 uur –  Inloop
15:00-16:00 uur – Auditorium

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber
  thema: formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber, een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen die minder gericht is op feedback en meer op daadwerkelijk iets doen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad, docent wiskunde.

16:00-17:00 uur – Auditorium

 • uitreiking AOS onderwijs talentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1: genomineerden)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht workshops)

17:00-17:15 uur – Op weg naar de workshops / presentaties (diverse lokalen)

17:15- 18:15 uur – Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15-19:00 uur – Restaurant

 • diner buffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur – Workshops ronde 2 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur – Auditorium

 • uitreiking BSL certificaten door Henk Zijlstra

2019-04-16 U-Talent conferentie: 5 jaar denken en doen!

Op dinsdag 16 april 2019 organiseren we de jaarlijkse U-Talent conferentie. Het thema is ‘5 jaar denken en doen’, want we vieren tijdens deze conferentie ons eerste lustrum. Bijzonder is bovendien dat we dit jaar voor het eerst ook workshops geven die speciaal gericht zijn op alfa- en gamma-docenten. Natuurlijk hebben we zoals altijd ook voor bèta-docenten en toa’s een interessant programma samengesteld.

Praktische informatie

Datum: 16 april 2019 van 12.30 – 18.30 uur.
Locatie: Science Park de Uithof
Prijs: Gratis voor docenten, toa’s en schoolleiders van U-talent partnerscholen. €195,- voor overige deelnemers.
inschrijven: Via dit formulier kan je je tot dinsdag 9 april inschrijven voor de U-Talent conferentie.

Programma

 • 12.30 uur – 13.00 uur: Inloop
 • 13.00 uur – 14.00 uur: Opening en openingslezing
 • 14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde 1
 • 15.15 uur – 16.30 uur: Leerlingenfestival
 • 16.30 uur – 17.30 uur: Workshopronde 2
 • 17.30 uur – 18.30 uur: Borrel en prijsuitreiking
 • Rond 18.30 uur: Afsluiting

2019-03-14 / Hogeschool Utrecht – Minormarkt

Minormarkt 14 maart 2019, 13.30 – 16.00 uur in Olympos

Bezoek de Minormarkt op 14 maart 2019 van 13.30 – 16.00 uur in Sportcentrum Olympos om je verder te laten informeren.
Bij sommige minoren zijn studenten aanwezig die de minor eerder hebben gevolgd.
Kijk hier voor de routebeschrijving.

De Minormarkt is bedoeld voor HU-studenten, je aanwezigheid wordt bij binnenkomst aan de hand van je HU-collegekaart geregistreerd.

 

2019-03-11 / BSL-Utrecht / lezing gamedidactiek door Martijn Koops

Datum: 11 maart 2019 / 15:00 – 17:00 / Hogeschool Utrecht, Padualaan 97, ruimte: 1001, 3512 JE Utrecht

Lezing: gamedidactiek door Martijn Koops

Ook dit schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij gastcolleges van de HU. Op maandag 11 maart staat een lezing over gamedidactiek op het programma, door Martijn Koops. BSL-Utrecht wil iedere startende leraar graag nadrukkelijk erop wijzen dat deze lezingen erg waardevol zijn.

Ben jij erbij?

Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl.

2019-02-04 / BSL-Utrecht / lezing: passend onderwijs door Elzeline Bergisch

Datum: 4 februari 2019 / 15:00 – 17:00 / Hogeschool Utrecht, Padualaan 97 / ruimte: 1001, 3512 JE Utrecht

Lezing: passend onderwijs door Elzeline Bergisch

Ook dit schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij gastcolleges van de HU. Op maandag 4 feburari staat een lezing over passend onderwijs op het programma, door Elzeline Bergisch. BSL-Utrecht wil iedere startende leraar graag nadrukkelijk erop wijzen dat deze lezingen erg waardevol zijn.

Ben jij erbij?

Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl.

2019-02-19 / BSL-Utrecht / lezing samenwerkend leren door Miranda de Hei

Datum: 18 februari 2019 / 15:00 – 17:00 / Hogeschool Utrecht, Padualaan 97 / ruimte: 1001, 3512 JE Utrecht

Lezing: samenwerkend leren door Miranda de Hei

Ook dit schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij gastcolleges van de HU. Op maandag 18 februari staat een lezing over samenwerkend leren op het programma, door Miranda de Hei. BSL-Utrecht wil iedere startende leraar graag nadrukkelijk erop wijzen dat deze lezingen erg waardevol zijn.

Ben jij erbij?

Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl.

2019-06-05 / Platform Samen Opleiden & Professionaliseren / jaarcongres ‘Van ambities naar échte impact!

5 juni 2019 | Congres ‘Van ambities naar échte impact!’

Samen opleiden, begeleiden en professionaliseren

Dit jaar slaan Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren de handen ineen en organiseren op woensdag 5 juni 2019 in Spant in Bussum hét congres over samen opleiden, begeleiden en professionaliseren voor de po-, vo- en mbo-sector. 

Het is u niet ontgaan: de ambities rond samen opleiden zijn verbreed. In de toekomst profiteren niet alleen alle leraren in opleiding, maar ook startende en ervaren leraren van de samenwerking tussen de partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen. Tijdens het congres staan we aan de hand van onderstaande thema’s stil bij de vraag hoe je komt tot échte impact.

 • Flexibel opleiden van leraren
 • De startende leraar en de doorlopende professionele ontwikkeling
 • De kwaliteit van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren
 • De toekomst van samen opleiden en professionaliseren en de rol van het bestuurlijk handelen

Programma

12.00 uur Inlooplunch
13.00 uur Opening met keynote ‘Is de school ook een aantrekkelijke leeromgeving voor leraren?’ – Door Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus Human Resource Development
14.15 uur Pauze/wissel
14.30  uur Rond-de-tafelgesprekken
15.15 uur Pauze/wissel
15.30 uur Workshopronde 1
16.15 uur Pauze/wissel
16.30 uur Workshopronde 2
17.15 uur Wrap-up met borrel

Datum: Woensdag 5 juni 2019
Tijd: 13.00 – 17.15 uur (inlooplunch vanaf 12.00 uur en wrap-up & borrel vanaf 17.15 uur)
Locatie: Spant, Doctor Abraham Kuyperlaan 3 in Bussum
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, werkplekbegeleiders en starterscoaches
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Via dit formulier
Informatie: www.platformsamenopleiden.nl/5-juni-2019-congres-van-ambities-naar-echte-impact/

Voor nadere informatie:

PO-Raad – Gea Spaans – platformsamenopleiden@poraad.nl
VO-raad – Nienke Wirtz – platformsamenopleiden@vo-raad.nl
MBO Raad – Linda Medendorp – l.medendorp@mboraad.nl