Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Conferentie “opleiden en onderzoek in de school 2019”
Thema: “Hoe maak je het leren zichtbaar?”

Georganiseerd door Academische Opleidingsschool “Het Utrechts Model”

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 15:00 – 20:30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 97 Utrecht
Inschrijven: www.aos-hum.nl of via het aanmeldingsformulier
Informatie: Bekijk de conferentiebundel >

Programma (toelichting in de conferentiebundel)

14:30 – 15:00 uur         Inloop

15:00 – 16:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber

  thema: Formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad en docent wiskunde.

16:00 – 17:00 uur          Auditorium (collegezaal 1001)

 • uitreiking certificaten project “Begeleiding Startende Leraren” (BSL)
  door Henk Zijlstra
 • uitreiking AOS Onderwijstalentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht 2)


17:00 – 17:15 uur         Pauze

17:15 – 18:15 uur         Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15 – 19:00 uur          Restaurant

 • dinerbuffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur          Workshops ronde 2 (zie overzicht 2)
incl. presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur          Borrel in het restaurant

Bekijk de conferentiebundel >

Conferentie Opleiden en Onderzoek in de school, thema: hoe maak je leren zichtbaar?

Programma (voorlopig)

14:30-15:00 uur –  Inloop
15:00-16:00 uur – Auditorium

 • opening door Willem de Vos (voorzitter AOS)
 • keynote René Kneyber
  thema: formatief handelen
  Veel scholen nemen veel toetsen af, in het voortgezet onderwijs soms wel 180 toetsen voor een cijfer per jaar. Daarom besluiten veel schoolleiders en leraren om hun toetsbeleid aan te passen en hun toevlucht te nemen tot formatief toetsen. Daar gaat echter ook een boel mis. In deze lezing houdt René Kneyber, een pleidooi voor een andere optiek op formatief toetsen die minder gericht is op feedback en meer op daadwerkelijk iets doen.

René Kneyber, schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing, waaronder “de toetsrevolutie”, columnist Trouw, lid onderwijsraad, docent wiskunde.

16:00-17:00 uur – Auditorium

 • uitreiking AOS onderwijs talentprijzen aan studenten
  door Monique van de Laarschot (zie overzicht 1: genomineerden)
 • korte pitch door de workshopgevers (zie overzicht workshops)

17:00-17:15 uur – Op weg naar de workshops / presentaties (diverse lokalen)

17:15- 18:15 uur – Workshops ronde 1 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

18:15-19:00 uur – Restaurant

 • diner buffet
 • muzikaal intermezzo door HKU studenten van het conservatorium

19:00 – 20:00 uur – Workshops ronde 2 (zie overzicht 2) & Presentaties door docentonderzoekers (zie overzicht 3)

20:00 – 20:30 uur – Auditorium

 • uitreiking BSL certificaten door Henk Zijlstra

2019-06-05 / Platform Samen Opleiden & Professionaliseren / jaarcongres ‘Van ambities naar échte impact!

5 juni 2019 | Congres ‘Van ambities naar échte impact!’

Samen opleiden, begeleiden en professionaliseren

Dit jaar slaan Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren de handen ineen en organiseren op woensdag 5 juni 2019 in Spant in Bussum hét congres over samen opleiden, begeleiden en professionaliseren voor de po-, vo- en mbo-sector. 

Het is u niet ontgaan: de ambities rond samen opleiden zijn verbreed. In de toekomst profiteren niet alleen alle leraren in opleiding, maar ook startende en ervaren leraren van de samenwerking tussen de partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen. Tijdens het congres staan we aan de hand van onderstaande thema’s stil bij de vraag hoe je komt tot échte impact.

 • Flexibel opleiden van leraren
 • De startende leraar en de doorlopende professionele ontwikkeling
 • De kwaliteit van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren
 • De toekomst van samen opleiden en professionaliseren en de rol van het bestuurlijk handelen

Programma

12.00 uur Inlooplunch
13.00 uur Opening met keynote ‘Is de school ook een aantrekkelijke leeromgeving voor leraren?’ – Door Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus Human Resource Development
14.15 uur Pauze/wissel
14.30  uur Rond-de-tafelgesprekken
15.15 uur Pauze/wissel
15.30 uur Workshopronde 1
16.15 uur Pauze/wissel
16.30 uur Workshopronde 2
17.15 uur Wrap-up met borrel

Datum: Woensdag 5 juni 2019
Tijd: 13.00 – 17.15 uur (inlooplunch vanaf 12.00 uur en wrap-up & borrel vanaf 17.15 uur)
Locatie: Spant, Doctor Abraham Kuyperlaan 3 in Bussum
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, werkplekbegeleiders en starterscoaches
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Via dit formulier
Informatie: www.platformsamenopleiden.nl/5-juni-2019-congres-van-ambities-naar-echte-impact/

Voor nadere informatie:

PO-Raad – Gea Spaans – platformsamenopleiden@poraad.nl
VO-raad – Nienke Wirtz – platformsamenopleiden@vo-raad.nl
MBO Raad – Linda Medendorp – l.medendorp@mboraad.nl