Terugblik conferentie 4 april 2024

Op 4 april 2024 vond de AOS conferentie ‘opleiden en onderzoek in de school’ op het Amadeus Lyceum te Vleuten plaats. We kijken terug op een geslaagde middag met boeiende workshops, ontregelend cabaret, waardevolle gesprekken, inspirerende ontmoetingen, dans, student-talenten in de spotlight, praktijkgericht onderzoek en lekker eten. Hieronder vind je een sfeerimpressie van de dag en links naar de betreffende onderdelen.

Opening door Kirin Kotterer (voorzitter AOS) en keynote door Nanette Boxman

Nanette Boxman (theatermaker, actrice en trainer) bracht na 8 jaar werken als docent drama op het voortgezet onderwijs een muzikale ode aan het beroep van de docent. In haar theatrale lezing liet zij interactief voelen hoe mensen proberen het beste in elkaar naar boven te halen.

Workshops

 1. Innovatieve leerkracht: VR en AI voor presenteren
 2. Stress en faalangst: hoe signaleer je het en hoe ga je het gesprek hierover aan?
 3. Vormgeven van onderwijs voor duurzame ontwikkeling en vakkundig debunken van klimaatmythes
 4. Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 5. Hoogbegaafdheid herkennen
 6. Kansen in de buurt: een passende didactiek voor Yasmin?
 7. AI-chatbots in het onderwijs: kansen en uitdagingen
 8. Gevoelige onderwerpen in je vak: hoe gaan wij daar als docenten mee om?
 9. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 10. Serious gaming
 11. Interculturele competenties bij docententeams

Voorstelling de Dansonderneming, AOS-onderwijstalentprijs en presentaties docentonderzoekers

De Dansonderneming heeft een choreografie gemaakt voor de ‘Expeditie Lerarenagenda’. Drie dansers gaan in scenes op zoek naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen. Maar dé leraar bestaat niet meer: er is veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan.

Winnaars AOS-onderwijstalentprijs 2024

Sven Vossenberg, Jim van der Woude en Koen Langenberg zijn de winnaars van de AOS-onderwijstalentprijs van 2024 geworden. Via deze video vind je meer informatie over hun onderzoek:

Presentaties docentonderzoekers

De posters van de docentonderzoekers zijn terug te vinden in de onderzoeksdatabase van de AOS. Zie hiervoor: https://www.aos-hum.nl/onderzoeksdatabase/

AOS-nieuwsbrief januari 2023

Afbeelding
Nieuwsbrief AOS-hum, januari 2023

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de AOS-hum! In deze nieuwsbrief lees je over alle ontwikkelingen binnen de AOS. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle begeleiders en studenten binnen de AOS-scholen. De volgende nieuwsbrief komt voor de zomervakantie. 

Voor vragen en tips, neem vooral contact met ons op!

Veel leesplezier,
Thijmen en Michel
AOS-mededelingen
– De AOS website krijgt een update! Op de vernieuwde website komt onder andere een database van al het onderzoek binnen de AOS.
– In het voorjaar 2023 wordt de eerste AOS-carrousel georganiseerd. In deze pilot wisselen voltijd eerstejaars HU-studenten voor één dag hun stageschool voor een andere AOS-school.
– In 2023 gaat de AOS proefdraaien met een nieuwe organisatiestructuur. Plenaire bijeenkomsten voor uitwisseling en kennisdeling op het gebied van opleiden en inductie worden hierbij vervangen voor bijeenkomsten in clusterverband. Een aantal scholen doen mee in deze pilot.
– De AOS-Onderwijstalentprijs komt er weer aan! Scholen kunnen hun studenten die een bijzondere prestatie hebben geleverd hiervoor nomineren. Bekijk de filmpjes van de prijswinnaars  van vorig jaar hier en het nominatieformulier hier.
– De AOS wordt in 2025 beoordeeld door OCW. Het platform Samen Opleiden en Inductie organiseert hiervoor een peer review. Meer informatie volgt te zijner tijd.
– Unic heeft de overstap gemaakt van de AOS naar het opleidingshuis van Nuovo en maakt per 1 september 2022 geen deel meer uit van de AOS.
– In het studiejaar 23-24 zal de AOS weer een opbrengstenconferentie organiseren. De laatste conferentie vond plaats op 9 maart 2022. Veel workshops zijn terug te kijken op de website.
– Nanette Boxman (Cals College) biedt een uniek theater college over het docentschap. Klik hier voor meer informatie.
– Elsbeth en Michel zijn in juni geïnterviewd door Platform Samen Opleiden over de AOS. Lees het interview hier.
AOS in getallen
– In 2021-2022 zijn 480 studenten opgeleid binnen 14 scholen.
– Voor 2022-2023 zijn er inmiddels 13 professionaliserings-trajecten van start gegaan met ruim 95 deelnemers.
– Elsbeth van der Laan heeft na enkele jaren als (co-) projectleider het stokje overgedragen aan Thijmen van de Waal.

AOS-agenda
Januari 2023: Studenttevredenheidsenquête en werkplekbegeleiders-tevredenheidsenquête worden verstuurd.

Donderdag 19 januari: HU uitwisselingsbijeenkomst voor SO / IO / WB van 15:00u tot 20:00u

Vrijdag 20 januari: Deadline plan opleiden voor SO / IO

Vrijdag 27 januari: Deadline plan onderzoek voor OC

Woensdag 1 februari: HU Meet & Greet: Huidige 1e, 2e en 3e jaars voltijd HU-studenten maken kennis met de opleidingsscholen.

Donderdag 9 februari: AOS-kring SO / IO van 15:00u tot 17:00u

Woensdag 19 april: AOS-studiemiddag van 14:00u tot 19:00u voor SO / IO/ OC / stuurgroep

Woensdag 7 juni: AOS kring SO / IO van 15:00u tot 17:00u
Opleiden
Updates over opleiden
– De werkgroep curriculum en inductie komt in het voorjaar met twee AOS-handboeken. Één handboek voor studenten en één voor werkplekbegeleiders, waarin belangrijke zaken omtrent begeleiden zijn opgenomen. Daarnaast heeft het plan opleiden in de school een update gekregen en vragen wij de scholen om dit plan uiterlijk 20 januari ingevuld retour te zenden. Het plan opleiden vind je hier.

Professionaliseringsaanbod 2022-2023
De meeste trainingen zijn gestart, maar bij enkele trainingen is er nog ruimte voor extra deelnemers. Klik hier om meer informatie over de trainingen te vinden.
Onderzoek
Handreiking onderzoek
– De werkgroep onderzoek is hard bezig met een handreiking voor het onderzoek binnen de AOS. De handreiking biedt docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren praktische informatie over het opzetten, uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek door studenten en docenten binnen de AOS-scholen. Medio januari verwachten wij de handreiking te kunnen verspreiden onder de AOS-scholen.
Verbinding met HU lectoraten
– Één van de doelen van de werkgroep onderzoek is om meer samenwerking met de HU-lectoraten te bewerkstelligen. Er is contact gelegd met het Digitale Educatie Lab en het lectoraat Werken in Onderwijs en enkele AOS-scholen zullen aansluiten bij het onderzoek van deze lectoraten.
Plan onderzoek in de school
Het plan onderzoek heeft een update gekregen en we vragen de onderzoekscoördinatoren om dit plan voor vrijdag 27 januari 2023 ingevuld retour te zenden. Het plan onderzoek vind je hier.
Kwaliteitszorg
In het najaar van 2025 zal de AOS een peer review krijgen van andere partnerschappen. Deze peer review heeft invloed op de financiering van de AOS en is een belangrijk moment! Op de komende studiedag van 19 april zullen wij hier aandacht aan besteden.

Daarnaast zullen in schooljaar 2022-2023 twee maal een enquête voor studenten worden afgenomen en éénmaal een enquête voor werkplekbegeleiders. De eerstvolgende studentenenquête wordt in januari 2023 verstuurd. Om de kwaliteit van de trainingen te evalueren zal hiervoor ook een vragenlijst uitgezet worden. Deze enquêtes worden gebruikt om de trainingen beter aan te sluiten op de behoeftes van studenten en werkplekbegeleiders.