AOS-nieuwsbrief januari 2023

Afbeelding
Nieuwsbrief AOS-hum, januari 2023

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de AOS-hum! In deze nieuwsbrief lees je over alle ontwikkelingen binnen de AOS. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle begeleiders en studenten binnen de AOS-scholen. De volgende nieuwsbrief komt voor de zomervakantie. 

Voor vragen en tips, neem vooral contact met ons op!

Veel leesplezier,
Thijmen en Michel
AOS-mededelingen
– De AOS website krijgt een update! Op de vernieuwde website komt onder andere een database van al het onderzoek binnen de AOS.
– In het voorjaar 2023 wordt de eerste AOS-carrousel georganiseerd. In deze pilot wisselen voltijd eerstejaars HU-studenten voor één dag hun stageschool voor een andere AOS-school.
– In 2023 gaat de AOS proefdraaien met een nieuwe organisatiestructuur. Plenaire bijeenkomsten voor uitwisseling en kennisdeling op het gebied van opleiden en inductie worden hierbij vervangen voor bijeenkomsten in clusterverband. Een aantal scholen doen mee in deze pilot.
– De AOS-Onderwijstalentprijs komt er weer aan! Scholen kunnen hun studenten die een bijzondere prestatie hebben geleverd hiervoor nomineren. Bekijk de filmpjes van de prijswinnaars  van vorig jaar hier en het nominatieformulier hier.
– De AOS wordt in 2025 beoordeeld door OCW. Het platform Samen Opleiden en Inductie organiseert hiervoor een peer review. Meer informatie volgt te zijner tijd.
– Unic heeft de overstap gemaakt van de AOS naar het opleidingshuis van Nuovo en maakt per 1 september 2022 geen deel meer uit van de AOS.
– In het studiejaar 23-24 zal de AOS weer een opbrengstenconferentie organiseren. De laatste conferentie vond plaats op 9 maart 2022. Veel workshops zijn terug te kijken op de website.
– Nanette Boxman (Cals College) biedt een uniek theater college over het docentschap. Klik hier voor meer informatie.
– Elsbeth en Michel zijn in juni geïnterviewd door Platform Samen Opleiden over de AOS. Lees het interview hier.
AOS in getallen
– In 2021-2022 zijn 480 studenten opgeleid binnen 14 scholen.
– Voor 2022-2023 zijn er inmiddels 13 professionaliserings-trajecten van start gegaan met ruim 95 deelnemers.
– Elsbeth van der Laan heeft na enkele jaren als (co-) projectleider het stokje overgedragen aan Thijmen van de Waal.

AOS-agenda
Januari 2023: Studenttevredenheidsenquête en werkplekbegeleiders-tevredenheidsenquête worden verstuurd.

Donderdag 19 januari: HU uitwisselingsbijeenkomst voor SO / IO / WB van 15:00u tot 20:00u

Vrijdag 20 januari: Deadline plan opleiden voor SO / IO

Vrijdag 27 januari: Deadline plan onderzoek voor OC

Woensdag 1 februari: HU Meet & Greet: Huidige 1e, 2e en 3e jaars voltijd HU-studenten maken kennis met de opleidingsscholen.

Donderdag 9 februari: AOS-kring SO / IO van 15:00u tot 17:00u

Woensdag 19 april: AOS-studiemiddag van 14:00u tot 19:00u voor SO / IO/ OC / stuurgroep

Woensdag 7 juni: AOS kring SO / IO van 15:00u tot 17:00u
Opleiden
Updates over opleiden
– De werkgroep curriculum en inductie komt in het voorjaar met twee AOS-handboeken. Één handboek voor studenten en één voor werkplekbegeleiders, waarin belangrijke zaken omtrent begeleiden zijn opgenomen. Daarnaast heeft het plan opleiden in de school een update gekregen en vragen wij de scholen om dit plan uiterlijk 20 januari ingevuld retour te zenden. Het plan opleiden vind je hier.

Professionaliseringsaanbod 2022-2023
De meeste trainingen zijn gestart, maar bij enkele trainingen is er nog ruimte voor extra deelnemers. Klik hier om meer informatie over de trainingen te vinden.
Onderzoek
Handreiking onderzoek
– De werkgroep onderzoek is hard bezig met een handreiking voor het onderzoek binnen de AOS. De handreiking biedt docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren praktische informatie over het opzetten, uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek door studenten en docenten binnen de AOS-scholen. Medio januari verwachten wij de handreiking te kunnen verspreiden onder de AOS-scholen.
Verbinding met HU lectoraten
– Één van de doelen van de werkgroep onderzoek is om meer samenwerking met de HU-lectoraten te bewerkstelligen. Er is contact gelegd met het Digitale Educatie Lab en het lectoraat Werken in Onderwijs en enkele AOS-scholen zullen aansluiten bij het onderzoek van deze lectoraten.
Plan onderzoek in de school
Het plan onderzoek heeft een update gekregen en we vragen de onderzoekscoördinatoren om dit plan voor vrijdag 27 januari 2023 ingevuld retour te zenden. Het plan onderzoek vind je hier.
Kwaliteitszorg
In het najaar van 2025 zal de AOS een peer review krijgen van andere partnerschappen. Deze peer review heeft invloed op de financiering van de AOS en is een belangrijk moment! Op de komende studiedag van 19 april zullen wij hier aandacht aan besteden.

Daarnaast zullen in schooljaar 2022-2023 twee maal een enquête voor studenten worden afgenomen en éénmaal een enquête voor werkplekbegeleiders. De eerstvolgende studentenenquête wordt in januari 2023 verstuurd. Om de kwaliteit van de trainingen te evalueren zal hiervoor ook een vragenlijst uitgezet worden. Deze enquêtes worden gebruikt om de trainingen beter aan te sluiten op de behoeftes van studenten en werkplekbegeleiders. 

Geslaagde conferentie: kijk alles terug!

Op woensdag 9 maart 2022 vond de Online AOS studentenmiddag met het thema ‘Inspireren om te leren’ plaats. Klik op onderdelen van het programma voor meer informatie en/of kijk de onderdelen terug:

12.45 – 13.00Virtuele inloop
13.00 – 13.06Opening door dagvoorzitter Ciana Mayam
13.06 – 13.20Paneldiscussie rond het thema “inspireren om te leren”
13.20 – 14.05Keynote door Hans Kaldenbach met acteur.
Thema 1: ‘Omgaan met korte lontjes en machogedrag’
Thema 2: ‘Straatcultuur’
Thema 3: ‘Lastige ouders’
14.05 – 14.15
Pauze met live muziek vanuit de studio
14.15 – 15.00
Workshop ronde 1
15.00 – 15.10
Pauze met live muziek vanuit de studio
15.10 – 15.55Workshop ronde 2
15.55 – 16.05Pauze met live muziek vanuit de studio
16.05 – 16.30Uitreiking AOS Talentenprijs 2022 | Bekijk de genomineerden
16.30 – 17.30Stagemarkt + live muziek vanuit de studio + afsluiting

Inspireren om te leren!

Exclusief voor alle studenten en hun begeleiders die werkzaam zijn op een van de AOS-scholen en AOS-instituten, organiseert de Academische Opleidingsschool ‘Het Utrechts Model’ (*) de online studentenmiddag onder de titel ‘Inspireren om te leren’.

Met een mix van lezingen, workshops en panelgesprekken, doe je inspiratie op voor het vergroten van je leiderschap, het verkennen van je eigen motieven en drijfveren, het omgaan met lastige leerlingen of situaties, het verbeteren van je digitale geletterdheid, enzovoort.

Op woensdag 9 maart 2022 om 13 uur ben je van harte welkom om online aan te sluiten.
Tijdens de studentenmiddag organiseren we ook een online stagemarkt waarbij er gelegenheid is om informatie te krijgen over de andere AOS-scholen (handig voor je eventuele stage volgend jaar).

Bekijk het programma en meld je aan >

Terugblik conferentie 9 oktober “Opleiden en onderzoek in de school 2019”

Op 9 oktober organiseerde de Academische Opleidingsschool “Het Utrechts Model” de conferentie over  “opleiden en onderzoek in de school”. Het thema was: “hoe maak je het leren zichtbaar?”.

Wij danken u hartelijk voor uw deelname en hopen dat u met plezier terugkijkt op een inspirerende conferentie.

Nagenieten?
Klik hier voor de Video sfeerimpressie AOS-conferentie 9 oktober 2019.

20:00 – 20:30 uur – Borrel in het rest

Nalezen?

De materialen van de conferentie (programma, onderzoekposters, foto’s, PowerPoints, video’s) vindt u hier.
 
·       Keynote:Rene Kneyber heeft ons op een prikkelende wijze meegenomen in de vraag hoe je als school een effectief toetsbeleid kan vormgeven. PowerPoint is beschikbaar. Weblecture is binnenkort beschikbaar.

·       Workshops: 11 experts afkomstig van de lectoraten en de AOS-scholen hebben boeiende workshops verzorgd. Een greep uit de thema’s: “verdiepend leren op de werkplek”, “vraagarticulatie en doorwerking van onderzoek in de school”, “muzisch perspectief op docentschap”, “ludodidactiek”, “hoe maak je leren zichtbaar in een flipped classroom?”, “Formatief handelen, functioneel toetsen en het langetermijnleren”. Aantal PowerPoints is beschikbaar.

·      Presentaties: 12 scholen hebben interessante presentaties gegeven over de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek binnen hun school. Een greep uit de onderzoeksonderwerpen: “Invloed autonomie op motivatie havo-4-leerlingen bij lessen”, “De voorspellende waarde van cijfers”, “formatief evalueren”. Posters van het onderzoek zijn beschikbaar.

·       AOS Onderwijstalentprijs: Er werd een video vertoond van 7 studenten die genomineerd waren voor de AOS Onderwijstalentprijs 2019. De video laat zien met welke producten / onderzoeken de trotse studenten door de scholen zijn voorgedragen voor deze prijs.
Begeleiding Startende leraren: Alle AOS-scholen hebben het certificaat ontvangen ter afsluiting van het project “begeleiding startende leraren” (BSL).

2 oktober 2019 Stagemarkt HU

Beste student,

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert Instituut Archimedes de jaarlijkse stagemarkt. Op de markt oriënteren met name eerstejaars voltijd én deeltijdstudenten zich op het huidige studiejaar 2019-2020: je kunt op de stagemarkt gericht zoeken naar een stageplaats die bij je past. Op de markt zijn meer dan 50 VO-scholen en MBO-colleges vertegenwoordigd.

Wij nodigen je van harte uit voor deelname aan deze stagemarkt!

Datum:   2 oktober 2019
Locatie:  Sportzaal Olympos, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht
(Uithof, nabij Hogeschool Utrecht)

Tijd:        14:45 – 16.15 uur

Voor vragen kunt u contact opnemen met het praktijkbureau van Instituut Archimedes.
Telefoonnummer:  088 – 481 4000 / email: werkplekleren.archimedes@hu.nl.

Met vriendelijke groet,

Hogeschool Utrecht
Instituut Archimedes
Praktijkbureau Instituut Archimedes
Team Studie en Werk

16 april 2019 U-Talent conferentie: 5 jaar denken en doen!

Op dinsdag 16 april 2019 organiseren we de jaarlijkse U-Talent conferentie. Het thema is ‘5 jaar denken en doen’, want we vieren tijdens deze conferentie ons eerste lustrum. Bijzonder is bovendien dat we dit jaar voor het eerst ook workshops geven die speciaal gericht zijn op alfa- en gamma-docenten. Natuurlijk hebben we zoals altijd ook voor bèta-docenten en toa’s een interessant programma samengesteld.

Praktische informatie

Datum: 16 april 2019 van 12.30 – 18.30 uur.
Locatie: Science Park de Uithof
Prijs: Gratis voor docenten, toa’s en schoolleiders van U-talent partnerscholen. €195,- voor overige deelnemers.
inschrijven: Via dit formulier kan je je tot dinsdag 9 april inschrijven voor de U-Talent conferentie.

Programma

  • 12.30 uur – 13.00 uur: Inloop
  • 13.00 uur – 14.00 uur: Opening en openingslezing
  • 14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde 1
  • 15.15 uur – 16.30 uur: Leerlingenfestival
  • 16.30 uur – 17.30 uur: Workshopronde 2
  • 17.30 uur – 18.30 uur: Borrel en prijsuitreiking
  • Rond 18.30 uur: Afsluiting

15 mei 2019 HU-stagemarkt

Beste student en schoolopleider,

Op woensdag 15 mei 2019 zal de jaarlijkse HU-stagemarkt plaatsvinden in Sportzaal Olympos in Utrecht. Hier oriënteren de voltijd én deeltijdstudenten zich op het volgende studiejaar 2019-2020: de studenten kunnen op de stagemarkt gericht zoeken naar een stageplaats die bij hen past. De markt is ook bedoeld voor de opleidingsscholen: zij kunnen zich hier profileren.

Instituut Archimedes, de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht, organiseert de stagemarkt.

Wij nodigen u van harte uit voor deelname aan deze stagemarkt!       

Datum:            15 mei 2019
Tijd:                 14:15 – 16.15 uur
Locatie:          Sportzaal Olympos, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht
                         (Uithof, nabij Hogeschool Utrecht)

Het programma ziet er als volgt uit:

14:15 – 14:45 uur         Opbouw marktkraam
14.45 – 16:15 uur          Stagemarkt
16:30 uur                       Zaal moet weer uitgeruimd zijn

16:15 – 17.30 uur          Drankje in de kantine

Wilt u uiterlijk 1 mei 2019 het antwoordformulier invullen, ook als uw school niet aanwezig kan zijn.
Antwoordformulier voor opleidingsscholen:

 https://docs.google.com/forms/d/1YwBZwmjEzu4fY7aj9HepA68d-WsVmncBhpb9jIvIh8M/edit

Voor vragen kunt u contact opnemen met Praktijkbureau Instituut Archimedes. Telefoonnummer:  088 – 481 7152 / email: werkplekleren.archimedes@hu.nl.

Wij hopen u op 15 mei te verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Hogeschool Utrecht
Instituut Archimedes
Praktijkbureau Instituut Archimedes
Team Studie en Werk